najbližšia akcia     23.6.2018
  Kozí kameň
  Odchod vlakom 6:07 do Popradu, odtiaľ bus do Vikartoviec 8:15.
Návrat Zo Sp. Teplice 15:01 a 15:28 IC do Košíc, alebo
pokračovať peši 4,5 km do Popradu na Spišan.

Možno ísť aj z horárne Vápenica neznačkovanou trasou do Svitu.
V tom prípade bus zo Svitu do Popradu 15:27 (16:00, 16:14, 17:09) a Spišanom 18:38 do Košíc.
dížka trasy: 15 km; čas 5 hod.
Ďalšie informácie o trase nájdete tu.
Túru povedie Peter Ševc, mobil 0905740351